Menu

Polityka Prywatności

 1. Polityka Cookies

  1. lucky2go Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach 40-085, przy ul. Mickiewicza 29, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000729174, REGON: 380073970, NIP: 6342928642, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN wpłacony w całości, będąca płatnikiem podatku od towaru i usług, zwana dalej Operatorem, gwarantuje Użytkownikom stron www prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Operator informuje, że używa na stronach www technologii cookies (tzw. ciasteczek) oraz geolokalizacji.
  2. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie użytkownika. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają m.in.:
   1. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   2. dostosowanie zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizację korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb oraz używanego przez niego urządzenia.
   3. zbieranie anonimowych zbiorczych danych statystycznych, które pomagają lepiej poznać sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu. Umożliwia to ulepszanie Serwisu, jego struktury i zawartości zgodnie z oczekiwaniami Użytkowników.
  4. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  5. lucky2go Sp. z.o.o. w ramach Serwisu wykorzystuje również mechanizmy podmiotów zewnętrznych, partnerów, reklamodawców; w szczególności są to funkcje społecznościowe Facebook i Google, co bezpośrednio wiąże się z zapisaniem w urządzeniu końcowym Użytkownika cookies tych podmiotów.
  6. W przypadku gdy oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym, Użytkownicy mogą w każdej chwili dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach używanej przeglądarki (dotyczy to każdego rodzaju cookies) lub usunąć te pliki ze swoich urządzeń. W przypadku usług geolokalizacyjnych Użytkownik wyraża bezpośrednią zgodę poprzez akceptację ustawień przeglądarki.
  7. Ograniczenia stosowania plików cookies może negatywnie wpłynąć na niektóre z funkcjonalności dostępnych na stronach internetowych Serwisu lub uniemożliwić ich stosowanie.
  8. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych Użytkowników.
  9. Przechowywane informacje w formie plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
 2. Polityka Ochrony Danych Osobowych

  1. Z poniższego tekstu („Polityka Ochrony Danych Osobowych”, dalej „Polityka ODO”) dowiesz się m.in. dla jakich celów i jak długo lucky2go Sp. z.o.o. oraz eSky.pl SA będą przetwarzały Twoje dane osobowe. Dowiesz się, jakie kategorie podmiotów mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, a także z jakich praw możesz skorzystać w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Przygotowana Polityka jest ściśle związane z koniecznością stosowania nowych wymogów dotyczących przetwarzania danych, wynikających z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. rozporządzenia 2016/679, zwanego także RODO (dalej: Rozporządzenie).
  2. Polityka ODO jest częścią Polityki Prywatności, która reguluje także kwestię wykorzystania plików cookies.
  3. Polityka ODO dotyczy danych zbieranych poprzez stronę internetową i aplikacją mobilną, jak również poprzez kontakt z Call Center.

   Administratorem Twoich danych osobowych – przetwarzanych w celach przedstawionych poniżej – jest lucky2go Sp. z.o.o.​ z siedzibą w Katowicach 40-085, przy ul. Mickiewicza 29, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000729174, REGON: 380073970, NIP: 6342928642, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN wpłacony w całości. W ramach skorzystania przez Użytkownika z usług rezerwacji hotelu oraz pomocy w rezerwacji ubezpieczeń (działając jako agent Ubezpieczyciela)

   Administratorem danych osób dokonujących rezerwacji jest eSky.pl S.A. z siedzibą w Katowicach 40-265, przy ulicy Murckowskiej 14a, i dane te są przetwarzane na zasadach określonych w Polityka Prywatności. Lucky2go Sp. z o. o.  pozostaje niezależnym administratorem danych użytkowników serwisu dla potrzeb związanych z korzystaniem ze strony internetowej oraz usług świadczonych za jej pośrednictwem niezależnie od zewnętrznych Partnerów i w tym zakresie może przetwarzać dane użytkowników również pozyskanych  dla Partnerów.
  4. Administratorzy danych powołali Inspektora Ochrony Danych (dalej: Inspektor). Możesz kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, także w razie wątpliwości co do przysługujących Ci praw. Inspektor jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem UE lub prawem krajowym.

   Inspektor Ochrony Danych: Grzegorz Gawin

   e-mail: dpo@lucky2go.com

  5. Inspektor ma następujące zadania:
   1. informowanie Administratora danych oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego Rozporządzenia oraz innych przepisów UE lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
   2. monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów UE lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk Administratora danych lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
   3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania;
   4. współpraca z organem nadzorczym;
   5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
  6. Każdorazowo Administrator danych zapewnia, że będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie będzie przetwarzał ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli Administrator danych będzie chciał przetwarzać Twoje dane osobowe w innych celach – niewskazanych poniżej – zostaniesz wtedy odrębnie poinformowany o tym nowym celu. Poniższa tabela przedstawia cele przetwarzania danych.
   Cel   Podstawa prawna Długość przetwarzania (kiedy Twoje dane będą usunięte)
   Założenie konta w serwisie zgodnie z treścią regulaminu (dalej: Regulamin). W tym przypadku chodzi o przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do tego, abyś mógł założyć konto w serwisie pl.lucky2go.com i korzystać z niego m.in. w celu weryfikacji prawidłowości danych czy przeglądu dokonanych transakcji. Założenie konta ma charakter zautomatyzowany. W przypadku problemów z założeniem konta możesz skontaktować się z Call Center. Do założenia konta uprawniony jest każdy użytkownik, bez weryfikacji wstępnej. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 22 ust. 2 lit. a) RODO Przez okres świadczenia usługi konta, z tym, że gdyby nie doszło do założenia konta w serwisie lub po usunięciu konta, dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń.
   Administratorem danych w zakresie związanym z założeniem konta i obsługą jako klienta jest eSky.pl SA
   Zawarcia umowy o świadczenie usługi zgodnie z Regulaminem. Niezależnie od tego, czy założyłeś konto w serwisie pl.lucky2go.com, czy jesteś niezarejestrowanym użytkownikiem, możesz zamówić usługę zgodnie z Regulaminem, np. zarezerwować bilet lub hotel. Dane osobowe zebrane w procesie zamówienia usługi będą przetwarzane (w tym np. udostępniane liniom lotniczym czy innym usługodawcom, np. eSky.pl SA) po to, aby sfinalizować usługę.

   Do zawarcia umowy może dojść także poprzez Call Center Administratora danych.

   Do zawarcia umowy dochodzi w sposób zautomatyzowany.

   Do zawarcia umowy uprawniony jest każdy użytkownik, bez weryfikacji wstępnej.
   Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 22 ust. 2 lit. a) RODO Przez okres świadczenia usługi i do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń, z tym, że gdyby nie doszło do zawarcia umowy i świadczenia usługi zgodnie z Regulaminem lub po zakończeniu świadczenia usługi, dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń.
   Administratorem danych w zakresie związanym z założeniem konta i obsługą jako klienta jest eSky.pl SA
   Administratorem danych związanych z wprowadzeniem danych oraz przetwarzaniem danych klienta na wystawionej fakturze jest lucky2go Sp. zo.o.
   Wykonania umowy o świadczenie usługi zgodnie z Regulaminem. Niezależnie od tego, czy założyłeś konto w serwisie pl.lucky2go.com, czy jesteś niezarejestrowanym użytkownikiem, możesz zamówić usługę zgodnie z Regulaminem, np. zarezerwować bilet lub hotel. Dane osobowe zebrane w procesie zamówienia usługi będą przetwarzane (w tym np. udostępniane liniom lotniczym czy innym usługodawcom, np. eSky.pl SA) po to, aby wykonać umowę.

   W toku zamawiania usługi możesz wybrać też opcje dodatkowe (zgodnie z Regulaminem), jeżeli wybierzesz te opcje, to Twoje dane będą także przetwarzane w celu wykonania tej dodatkowej usługi.

   Do wykonania umowy dochodzi w sposób zautomatyzowany, chyba że usługa realizowana jest poprzez Call Center.

   Do otrzymania usługi uprawniony jest każdy użytkownik, bez weryfikacji wstępnej.
   Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 22 ust. 2 lit. a) RODO Przez okres świadczenia usługi i do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń, z tym, że gdyby nie doszło do zawarcia umowy i świadczenia usługi zgodnie z Regulaminem lub po zakończeniu świadczenia usługi, dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń.
   Administratorem danych w zakresie związanym z założeniem konta i obsługą jako klienta jest eSky.pl SA
   Administratorem danych związanych z wprowadzeniem danych oraz przetwarzaniem danych klienta na wystawionej fakturze jest lucky2go Sp. zo.o.
   W celu realizacji marketingu usług eSky. Jeżeli marketing będzie realizowany poprzez wysyłkę mailingu – zostaniesz poproszony o dodatkową zgodę – zob. poniżej. W tym przypadku wykorzystane zostaną dane osobowe uzyskane poprzez konto czy w trakcie procesu transakcyjnego i wykonywania usługi i przez ten czas. Wskazany cel może być także realizowany poprzez wyświetlenie spersonalizowanej reklamy na podstawie profilowania. Profilowanie to zgodnie z RODO oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się; Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Do czasu zgłoszenia sprzeciwu, a po zgłoszeniu wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami (przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych).
   Administratorem danych jest lucky2go Sp. zo.o. chyba że przy okazji zbierania danych lub w zgodzie na wysyłkę wskazano inaczej.
   W celu realizacji obowiązków publicznoprawnych (np. podatkowych) w związku zawarciem umowy o świadczenie usługi zgodnie z Regulaminem. Chodzi o realizację obowiązków spoczywających na Administratorze danych na mocy prawa polskiego Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO Do czasu przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych (m.in. podatkowych).
   Administratorem danych w zakresie związanym z założeniem konta i obsługą jako klienta jest eSky.pl SA
   Administratorem danych związanych z wprowadzeniem danych oraz przetwarzaniem danych klienta na wystawionej fakturze jest lucky2go Sp. zo.o.
   W celu zapewnienia bezpieczeństwa w serwisie. Chodzi m.in. o zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do sieci łączności elektronicznej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu (zob. poniżej) lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń np. związanych z naruszeniem reguł bezpieczeństwa w serwisie -> w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   Administratorem danych lest lucky2go Sp. z.o.o.
   W celu realizacji analizy statystycznej, w tym finansowej, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora danych. Analiza dokonywana jest „ręcznie”. Celem analizy jest identyfikacja transakcji, które stanowią naruszenie umowy (bez zamiaru zapłaty) w celu dochodzenia praw przez Administratora danych. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń np. związanych z naruszeniem reguł bezpieczeństwa w serwisie -> w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   Administratorem danych w zakresie związanym z założeniem konta i obsługą jako klienta jest eSky.pl SA
   Administratorem danych związanych z wprowadzeniem danych oraz przetwarzaniem danych klienta na wystawionej fakturze jest lucky2go Sp. zo.o.
   W celu przesyłania newslettera. W tym przypadku zostaniesz poproszony o dodatkową zgodę i podanie adresu e-mail. W tym przypadku wykorzystane zostaną dane osobowe uzyskane poprzez konto czy w trakcie procesu transakcyjnego i wykonywania usługi i przez ten czas. Wskazany cel może być także realizowany poprzez wyświetlenie spersonalizowanej reklamy na podstawie profilowania. Profilowanie to zgodnie z RODO oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się; Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Do czasu wycofania zgody, a po wycofaniu wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami (przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych).
   Administratorem danych jest lucky2go Sp. z.o.o.
   W celu przesyłania „alertów cenowych”. W tym przypadku zostaniesz poproszony o dodatkową zgodę i podanie adresu e-mail. W tym przypadku wykorzystane zostaną dane osobowe uzyskane poprzez konto czy w trakcie procesu transakcyjnego i wykonywania usługi i przez ten czas. Wskazany cel może być także realizowany poprzez wyświetlenie spersonalizowanej reklamy na podstawie profilowania. Profilowanie to zgodnie z RODO oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się; Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Do czasu wycofania zgody, a po wycofaniu wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami (przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych).
   Administratorem danych jest eSky.pl SA
   W celu wyświetlania tzw. web push. W tym przypadku zostaniesz poproszony o dodatkową zgodę. Web push polega na tym, że w adresie przeglądarki pojawi się pytanie czy użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień webpush. Użytkownik ma możliwość zaakceptowania lub zablokowania powaidomień. Treść powiadomienia jest tworzona przez przeglądarkę bez możliwości ingerowania. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Do czasu wycofania zgody, a po wycofaniu wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami (przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych).
   Administratorem danych jest lucky2go Sp. z.o.o.
   W celu geolokalizowania na potrzeby przedstawienia spersonalizowanej reklamy. W tym przypadku zostaniesz poproszony o dodatkową zgodę. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Do czasu wycofania zgody, a po wycofaniu wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami (przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych).
   Administratorem danych jest lucky2go Sp. z.o.o.
   W celu wykonania obowiązków związanych z realizacją praw wskazanych w RODO. W tym przypadku dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do identyfikacji i weryfikacji tożsamości osoby żądającej. Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO W celu obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych.
   Administratorem danych jest lucky2go Sp. z.o.o.
   W celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z:

   - wykonaniem usługi zgodnie z Regulaminem (w tym zakresie, rozpatrywania reklamacji);
   - wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów RODO (aby móc wykazać zgodność z przepisami).
   W tym przypadku dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Przez okres przedawnienia roszczeń zarówno przysługujących względem Administratora danych, jak i przysługujących Administratorowi danych.
   Administratorem danych w zakresie związanym z założeniem konta i obsługą jako klienta jest eSky.pl SA
   Administratorem danych związanych z wprowadzeniem danych oraz przetwarzaniem danych klienta na wystawionej fakturze jest lucky2go Sp. zo.o.
   Wykonania umowy z Administratorem Jeśli jesteś pracownikiem/współpracownikiem/członkiem zarządu firmy z którą została zawarta umowa, Twoje dane takie jak imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko, dane dotyczące zamówienia będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, jak również celów podatkowych i zabezpieczenia roszczeń z zachowaniem praw określonych w niniejszej Polityce Prywatności.
   Rozmowy służbowe z pracownikami mogą być nagrywane w celu weryfikacji poprawności informacji i jakości świadczonych usług.
   art. 6 ust.1 lit. b) c) i f) RODO Przez okres świadczenia usługi i do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń, z tym, że gdyby nie doszło do zawarcia umowy i świadczenia usługi zgodnie z Regulaminem lub po zakończeniu świadczenia usługi, dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń.
  7. Jeżeli Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Zgodę możesz wycofać w siedzibie Administratora danych lub za pośrednictwem odpowiedniego formularza na stronie pl.lucky2go.com (sekcja: Kontakt). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody. W przypadku wycofania zgody Administrator danych oceni, czy w dalszym ciągu ma podstawy do przetwarzania danych. Dalsze przetwarzanie danych w takim przypadku możliwe będzie do obrony przed roszczeniami (np. poprzez wykazanie, że prawo do wycofania zgody zostało zrealizowane) i tylko w zakresie niezbędnym do tego celu.
  8. Pamiętaj, że za każdym razem, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (zob. powyżej), czyli w przypadku tzw. uzasadnionego interesu Administratora danych, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych. Po wniesieniu sprzeciwu Administrator danych nie będzie mógł już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

   Co istotne, w przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (zob. powyżej) w celu marketingu usług lucky2go nie trzeba uzasadniać zgłoszenia sprzeciwu szczególną sytuacją, a po zgłoszeniu sprzeciwu Administrator danych nie będzie mógł już przetwarzać danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu marketingu usług lucky2go, w zakresie, w jakim te dane były w tym celu przetwarzane.

   Sprzeciw można zgłosić w następujący sposób: w siedzibie Administratora danych lub za pośrednictwem odpowiedniego formularza na stronie pl.lucky2go.com (sekcja: Kontakt).
  9. Oprócz prawa do wycofania zgody i zgłoszenia sprzeciwu przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
   Wskazane prawa możesz realizować w następujący sposób: w siedzibie Administratora danych lub za pośrednictwem odpowiedniego formularza na stronie pl.lucky2go.com (sekcja Kontakt).
   Możesz także prostować dane, wchodząc na konto.
   Możesz także w każdej chwili usunąć konto po zalogowaniu się do Twojego konta zgodnie z Regulaminem lub poprzez złożenie wniosku w siedzibie Administratora danych lub za pośrednictwem odpowiedniego formularza na stronie pl.lucky2go.com (sekcja: Kontakt).
  10. Dane osobowe będziemy pozyskiwać bezpośrednio od Ciebie (poprzez konto, w procesie transakcyjnym etc.). Z innych źródeł dane mogą być pozyskane wyłącznie w celu wykonania usługi. Chodzi o informację od podmiotów realizujących usługę, którą zamówiłeś (linii lotniczych, hoteli, etc.). Zakres danych obejmować będzie wyłącznie informacje niezbędne do potwierdzenia opłacenia zamówienia.
  11. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale konieczne celem realizacji ww. celów.
  12. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji usługi zgodnie z Regulaminem są ujawniane podmiotom świadczącym na rzecz użytkownika wybraną przez niego usługę (w tym ich podwykonawcom), np. liniom lotniczym, hotelom, ubezpieczycielom, pośrednikom płatności, GDS (Global Distribution System), eSky.pl SA (obsługa reklamacji oraz Call Center), zapewnienie narzędzi do obsługi procesu transakcyjnego związanego z zamawianiem usług oraz infrastruktury marketingowej etc. Niezależnie od celu przetwarzania danych, dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i podwykonawcy Administratora danych, z którymi zawarł on odpowiednie umowy powierzenia danych (odnośnie do szczegółów skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych).
 3. POLITYKA PRYWATNOŚCI – ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ INNYCH USŁUGODAWCÓW

  1. Portale społecznościowe. W tej witrynie stosuje się wtyczki do portali społecznościowych następujących dostawców:
   • Wtyczki te zazwyczaj standardowo zbierają dane od Użytkownika i przesyłają je na serwer odpowiedniego dostawcy, kliknięcie symbolu spowoduje włączenie wtyczki i będzie oznaczać udzielenie zgody na przesyłanie danych do odpowiedniego dostawcy. Podstawa prawna korzystania z wtyczek: art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO.
   • Włączone wtyczki zbierają również dane osobowe, takie jak adres IP Użytkownika, i wysyłają je na serwer odpowiedniego dostawcy, gdzie dane te zostają zapisane. Gdy Użytkownik odwiedza stosowną witrynę, włączona wtyczka konfiguruje plik cookie z unikatowym identyfikatorem. Pozwala to dostawcy wygenerować profile zachowań Użytkownika. Jeśli Użytkownik należy do sieci społecznościowej danego dostawcy i w trakcie odwiedzin w witrynie zaloguje się w niej, jego dane oraz informacje na temat jego odwiedzin w tej witrynie mogą zostać powiązane z jego profilem w odpowiedniej sieci społecznościowej. Więcej informacji na temat zakresu, specyfiki i celu przetwarzania danych oraz praw i opcji ustawień dotyczących ochrony dostępnych jest w Politykach Usługodawców wskazanych powyżej.
   • Dodatkowo usługodawca może wysyłać wiadomości dla osób, które wyrażą na to zgodę lub wynika to z realizacji zamówionych usług z użyciem narzędzi mailingowych udostępnionych przez iPresso (Encja.com SA, ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice, Polska) na zasadach określonych w: https://www.ipresso.com/privacy-policy.
  2. Serwis może zapewnić Użytkownikowi możliwość zarejestrowania i logowania się za pośrednictwem konta na Facebooku. Jeśli Użytkownik zarejestruje się przez Facebooka, Facebook poprosi go o zgodę na udostępnianie określonych danych z konta Użytkownika na Facebooku. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości i płci Użytkownika. Mogą też zawierać ogólne dane o lokalizacji Użytkownika, łącze do jego profilu na Facebooku, dane o strefie czasowej, datę urodzenia, zdjęcie profilowe, dane na temat polubień oraz listę znajomych Użytkownika.
   Dane te będą zbierane przez Facebooka i przesyłane zgodnie z zasadami przedstawionymi w obowiązujących na Facebooku zasadach dotyczących danych. Dane te zostaną użyte w celu utworzenia, udostępnienia i spersonalizowania konta Użytkownika. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO. Użytkownik może kontrolować dane, które są przekazywane z Facebooka za pomocą ustawień prywatności Facebook.
   Jeśli Użytkownik zarejestruje się przez Facebooka, konto Użytkownika zostanie automatycznie powiązane z jego kontem na Facebooku.
  3. W przypadku logowania za pomocą social mediów będą używane takie dane jak: imię, nazwisko, adres email, informacje publicznie dostępne - dane te będą używane w celu dostępu/logowania do usługi (art. 6 ust. 1 lit b rodo). Dane te mogą zostać usunięte poprzez: usunięcie konta, wykorzystanie alternatywnego sposobu logowania lub bezpośredni kontakt z IOD: e-mail: iod@esky.com.
  4. Analiza zachowań użytkownków serwisu
   • Google Analytics

    Niniejsza witryna korzysta z usługi Google Analytics służącej do analizy serwisów internetowych, oferowanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Umożliwia to przypisywanie danych z różnych urządzeń do identyfikatora Użytkownika oraz pozwala na analizę działań podejmowanych przez tego Użytkownika z poziomu obserwowanych urządzeń (również usługi Firebase i Optimize).

    Google będzie wykorzystywać te informacje na zlecenie operatora witryny, aby oceniać sposób korzystania przez Użytkownika z tej witryny, tak aby można było kompilować raporty z aktywności w witrynie oraz wykonywać na rzecz operatora witryny inne usługi związane z witryną i korzystaniem z Internetu. Przetwarzanie danych w tych celach leży również w prawnie uzasadnionym interesie operatora Serwisu. Podstawa prawna korzystania z usługi Google Analytics: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Więcej informacji na temat warunków i zasad korzystania z tej usługi oraz ochrony danych można znaleźć na stronach https://www.google.com/analytics/terms/pl.html i https://policies.google.com/?hl=pl.

    Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. W takim przypadku Użytkownik nie będzie jednak mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji witryny. Użytkownik może też zapobiec zbieraniu i przetwarzaniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i danych związanych z korzystaniem przez Użytkownika z witryny (w tym jego adresu IP), pobierając i instalując dodatek dostępny pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Aby ustawić plik cookie związany z rezygnacją, należy kliknąć tutaj: Wyłącz usługę Google Analytics.

    W przypadku urządzeń mobilnych wskazane powyżej funkcje realizowane są przez Firebase: na zasadach określonych w: https://firebase.google.com/support/privacy.

   • Google Ads i śledzenie konwersji

    Aby zaproponować usługi najbardziej dostosowane do oczekiwań Użytkowników serwis wykorzystuje system wyświetlania reklam Google Ads i stosuje funkcję śledzenia konwersji Google do celów personalizacji reklam online na podstawie zainteresowań i lokalizacji. Opcja anonimizacji adresów IP jest kontrolowana przez Menedżera tagów Google za pomocą ustawienia wewnętrznego. Ustawienie to jest skonfigurowane tak, aby wymagana przepisami prawa w zakresie ochrony prywatności anonimizacja obejmowała adresy IP. Reklamy są wyświetlane na podstawie żądań wyszukiwania w witrynach należących do sieci reklamowej Google. Użytkownik może też wybrać rodzaj wyświetlanych mu reklam Google lub wyłączyć reklamy Google oparte na zainteresowaniach, korzystając ze strony ads settings. Może też wyłączyć pliki cookie podmiotów trzecich, korzystając z narzędzia do rezygnacji z otrzymywania plików cookie udostępnianego przez organizację Network Advertising Initiative. .

    Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać żadnych spersonalizowanych reklam, może wyłączyć opcję wyświetlania takich reklam, korzystając ze strony Google Ad Settings

    Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania plików cookie przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google.

   • Hotjar

    Zbierane i przechowywane w tym serwisie dane służą do celów związanych z optymalizacją jego działania. Odbywa się to przy użyciu technologii udostępnianych przez Hotjar Ltd. (https://www.hotjar.com). Dane te mogą posłużyć do generowania profili Użytkowników posługujących się pseudonimem. Do tego celu mogą być też stosowane pliki cookie. Dane zbierane przy użyciu technologii Hotjar nie służą do celów identyfikacji tożsamości Użytkownika odwiedzającego tę witrynę i nie będą łączone z danymi osobowymi Użytkownika posługującego się pseudonimem, o ile nie wyrazi on na to stosownej zgody. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć zgodę na zbieranie przez Hotjar danych Użytkownika z witryn obsługujących tę technologię. W tym celu musi przejść na stronę https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out i kliknąć przycisk „Disable Hotjar” (Wyłącz Hotjar) albo włączyć w swojej przeglądarce opcję „Do Not Track” (Nie śledź).

   • Criteo

    Za pomocą technologii Criteo (udostępnianej przez Criteo GmbH, Unterer Anger 3, 80331 Monachium oraz w ramach grupy Criteo, Address: 32 Rue Blanche, 75009 Paris, France) zbierane są w celach marketingowych informacje na temat zachowań Użytkownika związanych z przeglądaniem witryn i treści online Usługodawcy, jak również tworzone są w tych witrynach i treściach pliki cookie (w formie wyłącznie zanonimizowanej). Pozwala to Criteo analizować zachowania Użytkownika związane z przeglądanymi witrynami i wyświetlać mu w chwili odwiedzania przez niego innych witryn ukierunkowanych rekomendacji produktowych w formie banera reklamowego. Zebrane przez Criteo dane posłużą wyłącznie do udoskonalania treści reklamowych. Na każdym wyświetlanym banerze można znaleźć literkę „i” (informacja). Jeśli Użytkownik aktywuje kursorem myszy tę literkę i kliknie ją, wyświetli się strona z wyjaśnieniami na temat systemu i opcji rezygnacji. Kliknięcie opcji „opt-out” (rezygnacja) spowoduje ustawienie pliku cookie z informacją o rezygnacji, który będzie zapobiegać wyświetlaniu tego banera w przyszłości. Dane te nie będą wykorzystywane w żaden inny sposób ani przekazywane podmiotom trzecim. Więcej informacji na temat Criteo oraz możliwości zgłoszenia sprzeciwu wobec anonimowej analizy zachowań Użytkownika związanych z przeglądaniem witryn można znaleźć na stronie https://www.criteo.com/privacy/.

   • RTB House

    Za pomocą technologii RTB House (udostępnianej przez RTB House S.A., ul. Złota 61/101, 00-819 Warszawa, Polska) zbierane są w celach marketingowych informacje na temat zachowań Użytkownika związanych z przeglądaniem witryn i treści online. Pozwala to RTB House analizować zachowania Użytkownika związane z przeglądanymi witrynami i wyświetlać mu w chwili odwiedzania witryny rekomendacji produktowych w formie banera reklamowego. Kliknięcie opcji „opt-out” (rezygnacja) spowoduje ustawienie pliku cookie z informacją o rezygnacji, który będzie zapobiegać wyświetlaniu tego banera w przyszłości. Dane te nie będą wykorzystywane w żaden inny sposób ani przekazywane podmiotom trzecim. Więcej informacji na temat RTB House oraz możliwości zgłoszenia sprzeciwu wobec anonimowej analizy zachowań Użytkownika związanych z przeglądaniem witryn można znaleźć na stronie https://www.rtbhouse.com/privacy-center/.

   • Adara

    Za pomocą technologii Adara (udostępnianej przez Adara, Inc. (“Adara”), a California corporation, z biurem w 2625 Middlefield Road #827, Palo Alto, CA 94306, USA,) zbierane są w celach marketingowych informacje na temat zachowań Użytkownika związanych z przeglądaniem witryn i treści online. Pozwala to analizować zachowania Użytkownika związane z przeglądanymi witrynami i wyświetlać mu w chwili odwiedzania witryn rekomendacji produktowych w formie banera reklamowego. Kliknięcie opcji „opt-out” (rezygnacja) spowoduje ustawienie pliku cookie z informacją o rezygnacji, który będzie zapobiegać wyświetlaniu tego banera w przyszłości. Dane te mogą być przekazywane podmiotom trzecim. Więcej informacji na temat oraz możliwości zgłoszenia sprzeciwu wobec anonimowej analizy zachowań Użytkownika związanych z przeglądaniem witryn można znaleźć na stronie https://adara.com/privacy-promise/.

  5. Procesowanie płatności
   • W celu umożliwienia dokonywania płatności karta płatniczą dane będą przekazywane do:
   • ADYEN BV, Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 Amsterdam, P.O. Box 10095, 1001 EB, AMSTERDAM, The Netherlands.
   • https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy
   • Lub
   • CHECKOUT LTD, z adresem siedziby pod adresem 54 Portland Place, Londyn W1B 1DY, Wielka Brytania, autoryzowany przez Financial Conduct Authority („FCA”) jako instytucja pieniądza elektronicznego pod numerem 900816;
   • I
   • CHECKOUT TECHNOLOGY LTD, z siedzibą w Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze.
   • https://www.checkout.com/legal/privacy-policy
   • Wskazane podmioty będą wykorzystywały dane w celu wykonania transakcji zawartej za pośrednictwem naszej strony aby umożliwić kierowania transakcji do jednej lub kilku nabywających sieci poprzez m.in.
    • odbiór techniczny informacji dotyczących statusu Transakcji,
    • Raportowanie informacji, w tym informacji dotyczących transakcji, opłat za usługi, obciążenia zwrotne, zwroty środków, spory itp ,
    • Usługa tokenizacji,
    • Weryfikacja oszustwa i zarządzania ryzykiem,
    • Wsparcie integracji technicznej.
   • Przekazanie danych dotyczących transakcji i karty jest niezbędne w celu realizacji usług opłaconych kartą płatniczą.
  6. Zewnętrzna obsługa transakcyjna i Contact Center
   • W przypadku konieczności przeprowadzenia rozmów w językach innych niż dostępne w czasie niezbędnym dla sprawnej obsługi transakcyjnej (takich jak w szczególności: EN) możliwe jest przekierowanie rozmowy do zewnętrznego dostawcy usług Contact Center tj: IGT Solutions Private Limited, a company incorporated under the laws of Indiahaving its principal place of business at Unit No. 1,Ground Floor, A Wing, Business @ Mantri Survey No. 197/2+4 to 7B, LohegaonNagar Road, Pune, Maharashtra – 411014, India. Operator Contact Center przetwarza dane poza EOG tj. w Indie. Zarówno przetwarzanie jak i przekazanie danych odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa tj. po podpisaniu umowy powierzenia wraz modelowymi klauzulami umownymi i zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i Polityką Operatora dostępną na stronie: https://www.igtsolutions.com/policies/. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy.